Środy z prawem gospodarczym na WZiEUW imieniu Katedry Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, funkcjonującej na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (WZiEU) Uniwersytetu Szczecińskiego, mam przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w pierwszym spotkaniu z zaplanowanego cyklu spotkań zatytułowanych „Środy z prawem gospodarczym na WZiEU”.

Celem spotkań jest wymiana myśli pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki w zakresie problemów nurtujących praktykę. Spotkania planujemy raz w miesiącu, w środy.

Tematem pierwszego z nich jest niezwykle ważny i kontrowersyjny w praktyce sądowej problem Uprawnienia (legitymacji) do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec przewoźników przy przewozie towarów. Chodzi o ustalenie kto (nadawca czy odbiorca) i przy spełnieniu jakich  warunków, może skutecznie dochodzić roszczeń wobec przewoźnika, w świetle regulacji zawartych w prawie wewnętrznym i prawie międzynarodowym (konwencyjnym) oraz przyjętej praktyki sądowej.

Wprowadzenie do tematu wygłosi dr Dorota Ambrożuk – pracownik naszej Katedry, specjalizujący się m.in. w zakresie prawa przewozowego, autorka m.in. monografii pt. Ustalenie odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek (Wolters Kluwer 2011) oraz współautorka Komentarza do Prawa Przewozowego (Wolters Kluwer 2014) i Komentarza do konwencji CMR (Wolters Kluwer 2015), radca prawny. Następnie przewidziana jest dyskusja.

Spotkanie odbędzie się 29 marca 2017 r. w budynku SIL Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, s. 314 o godz. 13.30. Przewidywany czas spotkania ok. 1,5 godz.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tematem. Prosilibyśmy jedynie o wpisanie się na wyłożoną listę z podaniem nr REGON.

dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US