Sławomir TomczykAsystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń. Ukończył studia magisterskie prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji „Ochrona praw pokrewnych artystów wykonawców” pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Ewy Ferenc-Szydełko. Radca prawny.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki dóbr niematerialnych, w szczególności prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa prasowego, ochrony własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.


Najważniejsze publikacje:

Artyści wykonawcy – prawa i ich ochrona, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008 r.

Ochrona dóbr niematerialnych w kontekście działalności dziennikarza telewizyjnego, Szczecin 2010 r.

Prawa pokrewne. Przedmioty ochrony [w:] Czy istnieje IV władza? Wolność prasy w teorii i praktyce, (red. T. Gardocka, J. Sobczak), Toruń 2010 r.

Artystyczne wykonanie. Przedmiot prawa, [w:] Zarys Prawa Własności Intelektualnej. Prawa pokrewne, [red.] M. Kępiński, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 r.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014 r.

 


Kontakt

dr Sławomir Tomczyk
pokój 610,
tel. 91 4443136,
slawomir.tomczyk@wzieu.pl