Konrad GarnowskiAsystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń. Pracę magisterską pt. „Cywilnoprawna odpowiedzialność członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością” obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2011 r. (promotor prof. dr hab. Bronisław Ziemianin). W latach 2012 – 2014 odbył aplikację radcowską zakończoną egzaminem radcowskim, który zdał uzyskując najlepszy wynik spośród osób zdających przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Wykonuje zawód radcy prawnego. W zakresie jego zainteresowań pozostaje szeroko rozumiane prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa transportowego.

Publikacje:

  1. „Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe” -Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 5/2016 (83) - Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma - Cz. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016
  2. „Umowy między spółką a małżonkiem członka zarządu spółki kapitałowej” (współautor: Daniel Dąbrowski) w: „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych”,  red. naukowa Zbigniew Kuniewicz, Katarzyna Malinowska – Woźniak, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
  3. „Przeszkody w wydaniu towaru w międzynarodowym i krajowym przewozie drogowym” – Problemy Transportu i Logistyki, nr 4/2016 (36), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016
  4. „Przeszkody w wykonaniu usługi międzynarodowego i krajowego przewozu drogowego towarów” – Europa Regionum, tom XXIX – Problematyka prawna usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016
  5. „Wątpliwości dotyczące stanu prawnego w zakresie krajowych przewozów lotniczych” – IKAR Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 2/2017

Kontakt

mgr Konrad Garnowski
pokój 612,
tel. 91 4443192,
konrad.garnowski@wzieu.pl