Środy z prawem gospodarczym na WZiEUKatedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, funkcjonują na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (WZiEU) Uniwersytetu Szczecińskiego, ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach z cyklu „Środy z prawem gospodarczym na WZiEU”.

Celem spotkań jest wymiana myśli pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki w zakresie problemów nurtujących praktykę. Spotkania planujemy raz w miesiącu, w środy.

Udział w spotkaniach jest nieodpłatny. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców.

 


Zakres kompetencji wspólnoty mieszkaniowej a zarządzanie garażem w świetle w orzecznictwa.

Tematem spotkania będzie: Zakres kompetencji wspólnoty mieszkaniowej a zarządzanie garażem w świetle w orzecznictwa. Wprowadzenie do tematu wygłosi dr Iwona Szymczak specjalizująca się m.in. w problematyce nieruchomości i zarządzania nieruchomościami, autorka m.in. monografii pt. Wspólnota mieszkaniowa, Wolters Kluwer 2013. Następnie przewidziana jest dyskusja, do udziału w której serdecznie zapraszamy.

21 czerwca 2017 r. - budynek SIL Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, sala 314, godz. 14.30. Przewidywany czas spotkania ok. 1,5 godz.

 


Klauzula jurysdykcyjnych w umowach przewozu

Tematem spotkania będzie problematyka Klauzul jurysdykcyjnych w umowach przewozu. Wprowadzenie do tematu wygłosi Mec. Dariusz Szymankiewicz, wieloletni wykładowca akademicki, radca prawny specjalizujący się m.in. w zakresie prawa morskiego i transportowego, autor wielu publikacji z tych dziedzin. Następnie przewidziana jest dyskusja, do udziału w której serdecznie zapraszamy.

10 maja 2017 r. - budynek SIL Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, sala 314, godz. 15.00. Przewidywany czas spotkania ok. 1,5 godz.

 


Uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec przewoźników przy przewozie towarów.

Tematem spotkania jest niezwykle ważny i kontrowersyjny w praktyce sądowej problem Uprawnienia (legitymacji) do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec przewoźników przy przewozie towarów. Chodzi o ustalenie kto (nadawca czy odbiorca) i przy spełnieniu jakich  warunków, może skutecznie dochodzić roszczeń wobec przewoźnika, w świetle regulacji zawartych w prawie wewnętrznym i prawie międzynarodowym (konwencyjnym) oraz przyjętej praktyki sądowej. Wprowadzenie do tematu wygłosi dr Dorota Ambrożuk – pracownik naszej Katedry, specjalizujący się m.in. w zakresie prawa przewozowego, autorka m.in. monografii pt. Ustalenie odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek (Wolters Kluwer 2011) oraz współautorka Komentarza do Prawa Przewozowego (Wolters Kluwer 2014) i Komentarza do konwencji CMR (Wolters Kluwer 2015), radca prawny. Następnie przewidziana jest dyskusja.

29 marca 2017 r. - budynek SIL Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, sala 314, godz. 13.30. Przewidywany czas spotkania ok. 1,5 godz.